• 1slide1.jpg
  • 2IMG_4345.JPG
  • 3een wolkje.jpg

HBO opleiding Psychosociale Basiskennis (PLATO), CPION gecertificeerd.
Academie voor Counselling en Coaching, niveau 1 en 2 (ACC).
Gecertificeerd Vat van Zelfwaardering (Gertjan van Zessen).
Register Counsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC).
Gcoach.nl gecertificeerd.
Ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

De Algemene voorwaarden van de ABvC inclusief de Gedragscode van de Counsellor en het Klachtenreglement zijn van toepassing. Deze zijn in te zien op de website van de ABvC en liggen ter inzage cq. zijn te verkrijgen bij Steenbrink Counselling.

De privacyverklaring in het kader van de AVG kunt u hier downloaden. Deze is onderdeel van de behandelovereenkomst.


Copyright 2015 All Rights Reserved Steenbrink Counselling

Steenbrink Counselling
Oranjeplein 86
6224 KR Maastricht
T 043-2043015
E info@counsellingbijverslaving.nl

Member of