• 1slide1.jpg
  • 2IMG_4345.JPG
  • 3een wolkje.jpg

Ik zet mijn eigen ervaring in de counsellingrelatie in ten dienste van het proces van jou als cliënt. Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn mijn basis voor het bieden van een veilige haven. Mijn aanpak is gericht op de onderliggende gedachten, gedragingen en gevoelens die de verslaving voeden. Het gaat bij een verslaving namelijk niet zozeer om de uitingsvorm.


Copyright 2015 All Rights Reserved Steenbrink Counselling

Steenbrink Counselling
Oranjeplein 86
6224 KR Maastricht
T 043-2043015
E info@counsellingbijverslaving.nl

Member of